Korespondence

Písemnosti při ukončení pracovního poměru – úkol 2.

Oznamte svému zaměstnavateli zrušení pracovního poměru vezkušební době formou individuálního dopisu. Potřebné údaje zvoltepodle vlastního uvážení. Z důvodu, které přesně vymezuje zákoník práce může dojíttaké k okamžitému zrušení pracovního poměru a to ze stranyzaměstnavatele...

Písemnosti při ukončení pracovního poměru – úkol

Vaše přítelkyně Vás požádala , abyste napsal její výpověď zpracovního poměru. Zvolte si zaměstnavatele, kterému budetevýpověď posílat, číslo pracovní smlouvy a datum, kdy bylauzavřena. Uvažujte s dvouměsíční výpovědní lhůtou, uveďte datumukončení pracovního poměru a...

Písemnosti při ukončení pracovního poměru

K ukončení pracovního poměru může dojít jak ze stranyzaměstnance, tak zaměstnavatele. Podle zákoníku práce může být pracovní poměr rozvázándohodou, výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušebnídobě. Pokud je pracovní poměr sjednán na dobu určitou,...

Personální písemnosti

P O Z V Á N Í K E K O N K U R Z U Dopisy, jimiž zvou firmy uchazeče o zaměstnání ke konkurzůmnebo pohovorům, mohou mít například tuto formu:Úkol č. 18...

Personální písemnosti – ŽIVOTOPIS

Životopis Životopis je vhodné napsat heslovitou formou, která jepřehlednější než forma vyprávěcí.Náležitosti“– jméno a příjmení,– datum narození,– přesná adresa včetně PSČ,– rodinný stav,– nejvyšší dosažené vzdělání, datum jeho ukončení /popř. průběhdosahování jednotlivých stupňů vzdělání/,–...

Personální písemnosti – ŽÁDOST O MÍSTO

Personální agenda začíná písemnostmi při přijímánípracovníka. Uchazeči o zaměstnání píší žádosti o místo, ke kterýmpřikládají svůj životopis. Firmy posílají uchazečům pozvánky kpohovorům či konkurzům, dávají jim svůj osobní dotazník. Pokud jeuchazeč přijat, uzavírá s...

KUPNI SMLOUVA – FAKTURA

FAKTURAIhned po odeslání zásilky vystavuje dodavatel fakturu najednotném tiskopisu. Posílá se vždy poštou. Na faktuře sevyplňují tyto náležitosti:– údaje nutné pro zaplacení faktury a zúčtování DPH : názevfirem, jejich IČA a DIČA, peněžní ústav...

KUPNI SMLOUVA – priklad

Jste zaměstnáni u firmy Daymoon Praha 7, Tusarova 45, 171 02.Dnes posíláte akciové společnosti TEP, Pařížská 5, 30202 Plzeňpoštou zásilku 200 ks deštníku. Balík posíláte pilně. Telefonickyoznamujete kupujícímu odeslání zásilky. Potvrďte toto oznámenídoporučeným dopisem....

KUPNI SMLOUVA – DODACI LIST

DODACÍ LISTSlouží pro kontrolu zásilky a posílá se buď poštou nebo se vkládápřímo do zásilky. Pokud prodávající přiváží zboží svým dopravnímprostředkem nebo si zboží odváží kupující, pak se dodací listpředává osobně. Zástupce kupujícího potvrdí...

KUPNI SMLOUVA – vzor

Záhlaví dopisu DOPORUČENĚ ÚÄÄ ÄÄ¿ ³ ³ Cihelna a panelárna akciová společnost 411 17 Libochovice ³ ÄÙ VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE ODESLANOněco 24/15/9 Vnuková 28.9.1993 vECOdvolávka a přepravní dispozice Na základě...