Korespondence

Písemnosti při uzavírání kupních smluv

1. Poptávka (dotaz)Je to projev zájmu o koupi výrobku, zboží, provedení různých služeb ap. Jde o volbu budoucího obchodního partnera. Zdrojem inf-cí pro případnou koupi mohou být inzeráty či různá doporučení obchodních partnerů či...

Nabídka

Telefaxy Vám můžeme pochopitelně kdykoli předvést. Našeprodejní doba je v pondělí – pátek od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Bylo by ovšem dobré, kdybyste nám předem svůj příjezd...

SHRNUTí – STRUKTURA OBCHODNíHO DOPISU

1. Začátek Vnější záležitosti Záhlaví dopisního papíru Adresa příjemce Odvolací údaje Věc2. Podstata Oslovení příjemce Vážený pane řediteli, Úvodní věta jistě jste byli až dosud s našimi dodávkami spokojeni. Základ Abychom Vám zajistili plynulé...

ZáHLAVí DOPISU

Název organizace, její bližší označení a adresa s PSČ, značka popř. logo Mega spol. s r. o. Palackého 103 541 01 Trutnov VAS DOPIS ZN/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINKA KLATOVY24/15/5/17.5.199. 420/3/10 Novák/126 21/5/94 VěcNabídka...

5. Doplňkové údaje

– jsou předtištěny v posledním pruhu širokém1 cm od dolního okraje papíru a tvoří je např.:číslo telefonu a faxuIČO popř. DIČObankovní spojenízkrácená adresa pro telegramynávštěvní dny ap.Pro hodnocení kvality vyhotovených písemností jsou důležitá dvěkritéria,...

Př.

S přátelským pozdravem razítko tečky ne! ………………… vlastnoruční podpis ing. Karel Veverka ředitel podnikuRazítko a podpis se nesmějí překrývat. (Funkce se pod jménemzpravidla centruje). Kulatá razítka jsou pro státní úřady, nadiplomy, vysvědčení, atd..Normální razítko...

ADRESY:

Bc. Stanislav Szkandera Městský úřad PřerovMosty u Jablunkova 498 odbor školství739 98 Mosty u Jablunkova pan Brzý Komenského 45 750 00 PřerovVážená paníJarmila Neužilová664 07 Pohořice 34 Panplk. Jindřich Kobzaul. bratří Mrštíků750 00 Přerov...

STRUKTURA OBCHODNíCH DOPISU

Na dopisní listy A4, vlastní zpráva může mít max. 30 (max. 40)hustě psaných řádek.Plocha obchodních dopisů je členěna do 5 zákl. pásem:1. Záhlaví – nechává se předtisknout na dopis. papír, vevzdálenosti 35 mm od...