Korespondence

Písemnosti související s plněním kupních smluv

DODATEČNÉ DISPOZICE ke kupní smlouvěAčkoli je KS někdy velmi podrobná, často se stává, že v dobějejího uzavírání nelze všechny podmínky předem stanovit – např.velikost dílčích dodávek, upřesnění místa dodání, vyjasněnízpůsobu dopravy atd.Odvolávka je písemnost,...

Úkol č. 3

najděte vhodný inzerát, který má formu nabídky. Přepracujete hodo podoby individuálního obch. dopisu a adresujte poten.zákazníkovi dle vlast. uvážení. Výchozí inzerát přiložte na volnépapíru. 3. ObjednávkaNáležitosti – název fy, adresa – číslo, datum objednávky...

Písemnosti při uzavírání kupních smluv

1. Poptávkaúkol č. 1na základě vybraného inzerátu napište poptávku po libovolnémzboží (službě). Inzerát přiložte na volném listu2. Nabídka– jako odpověď na poptávku: odpovědi na všechny otázky poptávky,prospekty, katalogy o které má poten. zákazník zájem,...

Seznam úkolů

1. Adresy 2. Tituly, hodnosti 3. Vzorový dopis 4. Poptávka 5. Vyžádaná nabídka (odpověď na 4.) 6. Nevyžádaná nabídka 7. Objednávka (odpověď na 6.) 8. Kupní smlouva 9. Nabídka (č.6) přepracovaná podle evropské normy...

KORESPONDENCE – KOMPLETNÍ OBSAH:

KORESPONDENCE – OBSAH: JOBING – Mám toho hodně PRACOVNÍ POSUDEK, ukázka Zrušení pracovního poměru – ukázka Ukázky výpovědí… Výpověď Písemnosti při ukončení pracovního poměru DOHODY se zaměstnanci P R A C O V N...