Korespondence

Nábor nových pracovníků


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Text dopisu končíme vhodným pozdravem, který píšeme jako poslední odstavec.Pokud však tento pozdrav netvoří samostatnou zdvořilostní formuli,stává sesoučástí poslední věty.Součástí dopisu je i podpis, který se umísťuje v pravé polovině papíru, asi 3řádky pod...

Čtvrté pásmo – Text dopisu


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– začíná na stejné svislici jako odvolací údaje a věc, tedy 25 mm od levéhookraje papíru a končí 10 mm od pravého okraje. Píše se zpravidla řádkováním č.1, jen krátké zprávy nebo osobní dopisy...

PRACOVNÍ POSUDEK


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Je podle zákoníku práce vymezen jako jakákoliv písemnosttýkající se hodnocení práce pracovníka, jeho kvalifikace,schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonupráce. S pracovním posudkem musí být zaměstnanec seznámen. Stylizace je individuální pro každého...

PODNIKOVÝ DOPIS


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Obchodní dopis má asi 30 a max. 40 řádků. Plocha norm. dopisního papíru ječleněna do 5 pásem.První pásmo – ZÁHLAVÍZabírá celou šířku papíru ve vzdálenosti 35 mm od horního okraje. Obsahujecelý nezkrácený název odesílatele,...

Úkol č. 19


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Vaše přítelkyně Vás požádala , abyste napsal její výpověď zpracovního poměru. Zvolte si zaměstnavatele, kterému budetevýpověď posílat, číslo pracovní smlouvy a datum, kdy bylauzavřena. Uvažujte s dvouměsíční výpovědní lhůtou, uveďte datumukončení pracovního poměru a...

Úkol č. 20


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Oznamte svému zaměstnavateli zrušení pracovního poměru vezkušební době formou individuálního dopisu. Potřebné údaje zvoltepodle vlastního uvážení. Z důvodu, které přesně vymezuje zákoník práce může dojíttaké k okamžitému zrušení pracovního poměru a to ze stranyzaměstnavatele...

Dohoda o ukončení prac. poměru


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– musí mít písemnou formu. Na termínu skončení pracovního poměruse musí obě strany dohodnout, důvod ukončení se uvádí jen nažádost pracovníka. Dohodu většinou vyhotovuje zaměstnavatel na předempřipraveném formuláři, který může mít následující obsah a...

DOHODU O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– za tyto hodnoty, která musí mít písemnou formu a je součástípracovní smlouvy. Smyslem této dohody je omezit rizikaorganizace, pokud by došlo ke ztrátě nebo poškození svěřenýchhodnot. Řada podniků v průběhu své existence mění...

Životopis


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Životopis je vhodné napsat heslovitou formou, která jepřehlednější než forma vyprávěcí.Náležitosti“– jméno a příjmení,– datum narození,– přesná adresa včetně PSČ,– rodinný stav,– nejvyšší dosažené vzdělání, datum jeho ukončení /popř. průběhdosahování jednotlivých stupňů vzdělání/,– délka...

Úkol č. 17


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

V odborném tisku vyhledejte vhodný inzerát a na jeho základěvyhotovte čistopis Vaší žádosti o místo a vlastní životopis.Inzerát přiložte na volném listuP O Z V Á N Í K E K O N K...