Korespondence

Mám toho hodně

„Mám toho hodně“ Někdo řekl: „Promiňte, že jsem zatím neudělal (xxxxxxxxxx)“. Byl jsem velmi zaneprázdněn. „ Víte co: všichni jsme zaneprázdněni! Každý z nás. Čech či Angličan. Zemědělec nebo podnikatel. A není to jen...

PRACOVNÍ POSUDEK, ukázka

PRACOVNÍ POSUDEK Je podle zákoníku práce vymezen jako jakákoliv písemnost týkající se hodnocení práce pracovníka, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonupráce. S pracovním posudkem musí být zaměstnanec seznámen. Stylizace...

Zrušení pracovního poměru – ukázka

Zrušení pracovního poměru – ukázka Oznamte svému zaměstnavateli zrušení pracovního poměru ve zkušební době formou individuálního dopisu. Potřebné údaje zvolte podle vlastního uvážení. Z důvodu, které přesně vymezuje zákoník práce může dojít také k...

Ukázky výpovědí…

Ukázky výpovědí… úkol č… Vaše přítelkyně Vás požádala , abyste napsal její výpověď z pracovního poměru. Zvolte si zaměstnavatele, kterému budete výpověď posílat, číslo pracovní smlouvy a datum, kdy bylauzavřena. Uvažujte s dvouměsíční výpovědní...

Výpověď

Výpověď Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel. Musí být podána písemně a doručena druhé straně, jinak je neplatná. Zaměstnavatel může dát výpověď jen z důvodů, které jsou uvedeny v zákoníku práce, a...

Písemnosti při ukončení pracovního poměru

Písemnosti při ukončení pracovního poměru K ukončení pracovního poměru může dojít jak ze strany zaměstnance, tak zaměstnavatele. Podle zákoníku práce může být pracovní poměr rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době....

DOHODY se zaměstnanci

DOHODY se zaměstnanci Pokud organizace nemohou zabezpečit výkon určitých prací svými zaměstnanci, uzavírají s občany: DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE neboDOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI. Pracovníci firem pracují při výkonu svých funkcí se svěřenými hodnotami, např....

PRACOVNÍ SMLOUVA

PRACOVNÍ SMLOUVA Pokud se firma rozhodne žadatele o místo příjmout do pracovního poměru, uzavře s ním pracovní smlouvu. Její náležitosti upravuje zákoník práce. Pracovní smlouva musí mít písemnou podobu a její základní náležitosti jsou...

Životopis – ukázka

Životopis Životopis je vhodné napsat heslovitou formou, která je přehlednější než forma vyprávěcí. Náležitosti: – jméno a příjmení,– datum narození,– přesná adresa včetně PSČ,– rodinný stav,– nejvyšší dosažené vzdělání, datum jeho ukončení /popř. průběh...

Žádost o místo

Žádost o místo Žádost o místo píše uchazeč o zaměstnání. Je to jeho první kontakt s případným budoucím zaměstnavatelem, proto záleží jak na obsahu, tak na úpravě. Formální úprava je vizitkou pisatele. Žádost musí...