Korespondence

Nabídka

Nabídka Formy :- inzerát – musí čtenáře zaujmout, přesvědčit… – odpověď na poptávku – nevyžádaný obchodní dopis Nabídka jako odpověď na poptávku musí obsahovat odpovědi navšechny dotazy zájemce. Její součástí jsou prospekty, katalogy aostatní...

Poptávka /dotaz/

Poptávka /dotaz/ Je to projev zájmu o koupi výrobku, zboží, provedení různýchslužeb apod. Jde tedy o volbu budoucího obchodního partnera.Zdrojem informací pro případnou koupi či provedení různých pracímohou být inzeráty nebo různý doporučení obchodních...

ZÁPISY Z PORAD

ZÁPISY Z PORAD Druhy – stručný:– náležitosti: číslo zápisu, druh porady, datum konání,údaje o přítomných, omluvených, hostech , program poradya stručný obsah jednotlivých bodů, uložené úkoly, jména odpověd.pracovníků, termín splnění úkolu, datum a místo...

EVIDENCE PŘÍTOMNÝCH – prezenční listina

EVIDENCE PŘÍTOMNÝCH – prezenční listina Náležitosti – organizace– druh porady– datum konání– pořadové číslo účastníka– jméno a příjmení účastníka, pracovní funkce, podpis– vlastnoruční podpis

Písemnosti z porad, POZVÁNKY NA PORADY

Písemnosti z porad POZVÁNKY NA PORADY – na větší nebo důležité porady – písemné pozvánky Náležitosti:– že to je pozvánka– název fy, účel porady, datum, místo konání, hodina zahájení,program – jednotl. body jednání, termín...

VNITROPODNIKOVÉ PÍSEMNOSTI, PORADY

VNITROPODNIKOVÉ PÍSEMNOSTI Porady se konají na různých úrovních– porady vedení– provozní porady– porady mistrů Druhy porad– plánované– operativní – Ne na firemní předtisky, ale na čisté listy papíru.– Kromě formátu A4 se používá i...

Prokura

Prokura – může ji udělit jen podnikatel, zmocňuje prokuristu ke všemprávním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku – musí být podle OZ nejprve zapsána so OR a potom nabýváúčinnosti– náležitosti: os. údaje podnikatele...

Potvrzenka

Potvrzenka – = kvitance potvrzuje splnění závazku dlužníka– splácí-li se po částek, dává věřitel potvrzenku na každousplátku– náležitosti: jasné vyjádření o tom, že byla přijata určitá sumapeněz (číslicí i slovy) nebo věc, os. údaje...

Plná moc

Plná moc = zmocnění – občané zmocňují právnické a fyzické osoby– v těchto úkonech: převzetí mzdy, zastupování advokátem přisoudních sporech, zastupování při notářských jednáních, na valnéhromadě akcionářů– forma: nastylizovaná jako dopis, připravená jako formulář–...