Korespondence

Personální písemnosti

Personální písemnosti Personální agenda začíná písemnostmi při přijímání pracovníka. Uchazeči o zaměstnání píší žádosti o místo, ke kterým přikládají svůj životopis. Firmy posílají uchazečům pozvánky kpohovorům či konkurzům, dávají jim svůj osobní dotazník. Pokud...

FAKTURA

FAKTURA Ihned po odeslání zásilky vystavuje dodavatel fakturu na jednotném tiskopisu. Posílá se vždy poštou. Na faktuře se vyplňují tyto náležitosti:– údaje nutné pro zaplacení faktury a zúčtování DPH : – název firem, jejich...

PŘEPRAVNÍ DOKLADY, NÁVĚŠTÍ ZÁSILKY (avízo)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY u železniční dopravy– nákladní list pro vozové a kusové zásilky– spěšninový list – pro zásilky, které se přepravují vzavazadlových vagonech osobních vlaků u přepravy poštou– poštovní průvodka u automobilové dopravy-přepravní list NÁVĚŠTÍ...

DODACÍ LIST

DODACÍ LIST Slouží pro kontrolu zásilky a posílá se buď poštou nebo se vkládá přímo do zásilky. Pokud prodávající přiváží zboží svým dopravním prostředkem nebo si zboží odváží kupující, pak se dodací list předává...

Odvolávka a přepravní dispozice – UKÁZKA

Odvolávka a přepravní dispozice Na základě dohody v kupní smlouvě č. 524/92 na rok 1993zpřesňujeme dodávku cihel na 1. čtvrtletí 1993. Žádáme Vás, abyste poslali drahou jako vagonovou zásilku: – 30 000 kusů cihel...

Písemnosti související s plněním kupních smluv

Písemnosti související s plněním kupních smluv DODATEČNÉ DISPOZICE ke kupní smlouvě Ačkoli je KS někdy velmi podrobná, často se stává, že v době jejího uzavírání nelze všechny podmínky předem stanovit – např. velikost dílčích...

Objednávka – UKÁZKA

Objednávka č. … Objednáváme 1 telefax Canon L770 za Kč 44 150,–/cena jevčetně 23% DPH/. Podle ústní dohody žádáme o dodání do 1 týdne ao okamžité uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy. Fakturuzaplatíme příkazem...

Objednávka, Formy písemné objednávky

Objednávka Je-li kupující spokojen s nabídkou, zasílá mu objednávku.náležitosti: -název fy objednávajícího-číslo a datum objednávky-přesný popis objednávaného zboží-množství a cena-dodací podmínky-platební podmínky-bank. spojení, tel. fax…-podpis objednávajícího /razítko není podmínkou/ Formy písemné objednávky: -doporučený obchodní...

Poptávka – UKÁZKA

Poptávka Vážený pane, velmi nás zaujal inzerát v Hospodářských novinách, ve kterémnabízíte 3 druhy telefaxů značky Canon, a to FAX-170, FAX-1770 aFAX-270S. Žádáme Vás o sdělení jejich cen, termínu dodání,záruční lhůty a servisních služeb....

Nabídka – UKÁZKA

Nabídka Velmi nás potěšil Váš zájem o telefaxy značky Canon. Vpříloze Vám zasíláme žádané prospekty, v nichž je uvedena cenavšech 3 typů včetně záruční doby. Můžeme Vám je dodat do týdne poobdržení objednávky. Veškeré...