Korespondence

Jednoduché právní listiny, Dlužní úpis

Jednoduché právní listiny – vyhotovují se ve spojitosti s právními úkony– forma i stylizace jsou ustáleny– forma: individuální písemnost nebo vyplněný předtisk čiformulář– stylizace: musí přesně a jasně vyjadřovat obsah závazku, kterýprávní listinou vzniká...

PÍSEMNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍKAZ (ROZHODNUTÍ) – reakce na situaci, kt. se musí naléhavě řešit– stylizace: píše se v 1. osobě, jednot. čísla, je stručná ajasná, používá se výrazů: přikazuji, nařizuji, ukládám, …V úvodu se stručně uvede důvod,...

ZÁPISY Z PORAD

Druhy– stručný: náležitosti: číslo zápisu, druh porady, datum konání,údaje o přítomných, omluvených, hostech , program poradya stručný obsah jednotlivých bodů, uložené úkoly, jména odpověd.pracovníků, termín splnění úkolu, datum a místo vyhotovení, jménozapisovatele, jméno a...

VNITROPODNIKOVÉ PÍSEMNOSTI – porady


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Porady se konají na různých úrovních– porady vedení– provozní porady– porady mistrůDruhy porad– plánované– operativní– Ne na firemní předtisky, ale na čisté listy papíru.– Kromě formátu A4 se používá i A5, na kterou se...

Pravní listiny 2.

Plná moc = zmocnění– občané zmocňují právnické a fyzické osoby– v těchto úkonech: převzetí mzdy, zastupování advokátem přisoudních sporech, zastupování při notářských jednáních, na valnéhromadě akcionářů– forma: nastylizovaná jako dopis, připravená jako formulář– náležitosti:...

Pravní listiny 1.

Jednoduché právní listiny– vyhotovují se ve spojitosti s právními úkony– forma i stylizace jsou ustáleny– forma: individuální písemnost nebo vyplněný předtisk čiformulář– stylizace: musí přesně a jasně vyjadřovat obsah závazku, kterýprávní listinou vzniká Dlužní...

Objednávka – příklad + další

Záhlaví dopisu Doporučeně ÚÄÄ ÄÄ¿ ³ ³ Proxima Smetanovy sady 1 360 01 Karlovy VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE ODESLANO 24/22/10 Vnuková 29.9.1993 vECObjednávka č. 154/92 Objednáváme 1 telefax Canon L770 za...

Objednávka

Je-li kupující spokojen s nabídkou, zasílá mu objednávku.náležitosti:-název fy objednávajícího-číslo a datum objednávky-přesný popis objednávaného zboží-množství a cena-dodací podmínky-platební podmínky-bank. spojení, tel. fax…-podpis objednávajícího /razítko není podmínkou/ Formy písemné objednávky:-doporučený obchodní dopis-formulář zasílaný doporučeně-součást...

Nabídka

NabídkaFormy :- inzerát – musí čtenáře zaujmout, přesvědčit… – odpověď na poptávku – nevyžádaný obchodní dopisNabídka jako odpověď na poptávku musí obsahovat odpovědi navšechny dotazy zájemce. Její součástí jsou prospekty, katalogy aostatní přílohy, o...

Poptávka – dotaz

Poptávka /dotaz/Je to projev zájmu o koupi výrobku, zboží, provedení různýchslužeb apod. Jde tedy o volbu budoucího obchodního partnera.Zdrojem informací pro případnou koupi či provedení různých pracímohou být inzeráty nebo různý doporučení obchodních partnerů.Forma...