Korespondence

Jednoduché právní listiny, Dlužní úpis

Jednoduché právní listiny – vyhotovují se ve spojitosti s právními úkony– forma i stylizace jsou ustáleny– forma: individuální písemnost nebo vyplněný předtisk čiformulář– stylizace: musí přesně a jasně vyjadřovat obsah závazku, kterýprávní listinou vzniká...

PÍSEMNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍKAZ (ROZHODNUTÍ) – reakce na situaci, kt. se musí naléhavě řešit– stylizace: píše se v 1. osobě, jednot. čísla, je stručná ajasná, používá se výrazů: přikazuji, nařizuji, ukládám, …V úvodu se stručně uvede důvod,...

ZÁPISY Z PORAD

Druhy– stručný: náležitosti: číslo zápisu, druh porady, datum konání,údaje o přítomných, omluvených, hostech , program poradya stručný obsah jednotlivých bodů, uložené úkoly, jména odpověd.pracovníků, termín splnění úkolu, datum a místo vyhotovení, jménozapisovatele, jméno a...

VNITROPODNIKOVÉ PÍSEMNOSTI – porady

Porady se konají na různých úrovních– porady vedení– provozní porady– porady mistrůDruhy porad– plánované– operativní– Ne na firemní předtisky, ale na čisté listy papíru.– Kromě formátu A4 se používá i A5, na kterou se...

Pravní listiny 2.

Plná moc = zmocnění– občané zmocňují právnické a fyzické osoby– v těchto úkonech: převzetí mzdy, zastupování advokátem přisoudních sporech, zastupování při notářských jednáních, na valnéhromadě akcionářů– forma: nastylizovaná jako dopis, připravená jako formulář– náležitosti:...

Pravní listiny 1.

Jednoduché právní listiny– vyhotovují se ve spojitosti s právními úkony– forma i stylizace jsou ustáleny– forma: individuální písemnost nebo vyplněný předtisk čiformulář– stylizace: musí přesně a jasně vyjadřovat obsah závazku, kterýprávní listinou vzniká Dlužní...

Objednávka – příklad + další

Záhlaví dopisu Doporučeně ÚÄÄ ÄÄ¿ ³ ³ Proxima Smetanovy sady 1 360 01 Karlovy VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE ODESLANO 24/22/10 Vnuková 29.9.1993 vECObjednávka č. 154/92 Objednáváme 1 telefax Canon L770 za...

Objednávka

Je-li kupující spokojen s nabídkou, zasílá mu objednávku.náležitosti:-název fy objednávajícího-číslo a datum objednávky-přesný popis objednávaného zboží-množství a cena-dodací podmínky-platební podmínky-bank. spojení, tel. fax…-podpis objednávajícího /razítko není podmínkou/ Formy písemné objednávky:-doporučený obchodní dopis-formulář zasílaný doporučeně-součást...

Nabídka

NabídkaFormy :- inzerát – musí čtenáře zaujmout, přesvědčit… – odpověď na poptávku – nevyžádaný obchodní dopisNabídka jako odpověď na poptávku musí obsahovat odpovědi navšechny dotazy zájemce. Její součástí jsou prospekty, katalogy aostatní přílohy, o...

Poptávka – dotaz

Poptávka /dotaz/Je to projev zájmu o koupi výrobku, zboží, provedení různýchslužeb apod. Jde tedy o volbu budoucího obchodního partnera.Zdrojem informací pro případnou koupi či provedení různých pracímohou být inzeráty nebo různý doporučení obchodních partnerů.Forma...