Archiv měsíce: Červenec 2009

Úkol č. 2

ABM Computeres, Ltd., Podolská 74, 140 00 Praha 4 MATTES AD Masarykova 1117 738 01 Frýdek MístekVěc:Nabídka Velmi nás potěšil Váš zájem o inkoustové tiskárny značky Olivetti. V příloze Vám zasíláme žádané prospekty a...

4. Kupní smlouva

Objednávka a její potvrzení se užívají většinou při jednorázových poměrně jednoduchých obchodech. V praxi však často jde o dlouhodobé dodávky, kde je třeba dohodnout i další podmínky důležité pro zdárně uskutečnění obchodu.Jde zejm. o...

3. Objednávka

Je-li kupující spokojen s nabídkou prodávajícího, zasílá mu objednávku, která je základem pro uzavření kupní smlouvy.Náležitosti:– název firmy objednávajícího včetně úplné adresy,– číslo a datum objednávky,– přesný popis objednávaného zboží,– množství a cenu (bez...

Úkol č. 4.

Zpracujte odpověď na nabídku z úkolu č. 3 jako objednávku zaslanou formou doporučeného obchodního dopisu.Př. Objednáváme 1 telefax Canon L660 za Kč 44.600,– (cena je včetně 23% DPH). Podle ústní dohody žádáme o dodání...

Př.

Věc:Nabídka bezpečnostních zámků BAS Vážení obchodní přátelé, patříte mezi naše významné obchodní partnery, a proto si Vám dovolujeme nabídnout nový bezpečnostní zámek BAS, který je naším novým chráněným patentem. Je nejúčinnější, nejbezpečnější a nejjednodušší...

Mega, s.r.o Palackého 103 541 03 Trutnov VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINKA KARVINÁ24/15/9 28.9.1994 530/4/10 Bellantová 3.10.1994 Věc:Nabídka Velmi nás potěšil Váš zájem o telefaxy značky Canon. V příloze Vám zasíláme žádané...

Úkol č. 2

Sestavte vhodnou nabídku jako odpověď na poptávku z úkolu č. 1. Nevyžádaná nabídka formou obchodního dopisu je snahou firmy nabídnout možným odběratelům své výrobky a služby a získat tak budoucí zákazníky. Dopis musí být...

2. Nabídka

Formy:– inzerát – musí čtenáře zaujmout, přesvědčit a odpovědět na předpokládané otázky budoucího zákazníka, při širší nabídce může být upraven tak, aby se zájemce nemusel tázat dopisem, ale mohl zaslat zpět část inzerátu– odpověď...

Záhlaví dopisu

Název organizace, její bližší označení, adresa,… Proxima Smetanovy Sady 1 360 01 ChebVAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINKA Karvina– 24/15/9 Lichnovská 28.9.1994Věc:Poptávka Velmi nás zaujal inzerát v Hospodářských novinách, ve kterém nabízíte 3...

Písemnosti při uzavírání kupních smluv

1. Poptávka (dotaz)Je to projev zájmu o koupi výrobku, zboží, provedení různých služeb ap. Jde o volbu budoucího obchodního partnera. Zdrojem inf-cí pro případnou koupi mohou být inzeráty či různá doporučení obchodních partnerů či...