Archiv měsíce: Červenec 2009

Úkol č. 3

najděte vhodný inzerát, který má formu nabídky. Přepracujete hodo podoby individuálního obch. dopisu a adresujte poten.zákazníkovi dle vlast. uvážení. Výchozí inzerát přiložte na volnépapíru. 3. ObjednávkaNáležitosti – název fy, adresa – číslo, datum objednávky...

Písemnosti při uzavírání kupních smluv

1. Poptávkaúkol č. 1na základě vybraného inzerátu napište poptávku po libovolnémzboží (službě). Inzerát přiložte na volném listu2. Nabídka– jako odpověď na poptávku: odpovědi na všechny otázky poptávky,prospekty, katalogy o které má poten. zákazník zájem,...

Seznam úkolů

1. Adresy 2. Tituly, hodnosti 3. Vzorový dopis 4. Poptávka 5. Vyžádaná nabídka (odpověď na 4.) 6. Nevyžádaná nabídka 7. Objednávka (odpověď na 6.) 8. Kupní smlouva 9. Nabídka (č.6) přepracovaná podle evropské normy...