Archiv měsíce: Červenec 2009

2. PÍSEMNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍKAZ (ROZHODNUTÍ)– reakce na situaci, kt. se musí naléhavě řešit– stylizace: píše se v 1. osobě, jednot. čísla, je stručná ajasná, používá se výrazů: přikazuji, nařizuji, ukládám, …V úvodu se stručně uvede důvod, proč...

Úkol č. 14

Vypracujte vzorový stručný zápis z porady (buď opsat nebo ofotit)Úkol č. 15Zvolte podle vlastního uvážení firmu, u které jste zaměstnánia předpokládejte, že má divize na území celé republiky. Řediteltéto firmy svolává poradu ředitelů všech...

Zápis z porad

– vyhotovují se v počtu nezbytně nutném, číslují se dle druhuporady, rozmnožují se a zasílají účastníkům porady.Zápisy se ukládají, protože jsou jediným písemným doklademo jednání. Musí být proto jasně formulované, pravdivéa přehledné.Základní druhy zápisů1....

Evidence přítomných

Pracovníci, kteří se účastní porady, se uvádějí jmenovitěv zápise porady. Při větším počtu účastníků se k zápisu přikládáprezenční listina (listina přítomných).Forma: jednoduchý formulářNáležitosti:– druh porady,– datum konání– pořadové číslo účastníka– jméno a příjmení účastníka,...

Státní zkoušky

VĚCStátní zkoušky Vážená paní inženýrko, dovoluji si Vás pozvat na jednání o změnách ve zkušebnímřádu pro státní zkoušky z kancelářského psaní na stroji, které sebude konat ve středu 25.března 199.od 9 do 13 hv...

POZVÁNKA

na poradu ředitelů závodu, která se koná 24. března 1994 od 9 hod.v Plzni, Anglického nábřeží 32,v malé zasedací místnosti Program 1. Zahájení – Ing. Krásný 9.00 – 9.152. Účtování DPH – Ing. Kamila...

POZVÁNKA

na poradu ředitelů závodu, která se koná 24. března 1994 od 9 hod. v Plzni, Anglického nábřeží 32, v malé zasedací místnosti Program 1. Zahájení – Ing. Krásný 9.00 – 9.152. Účtování DPH –...

Adresy – Tituly, hodnosti – Vzorový dopis s úpravou

16. Příkaz ředitele, směrnice – vzorový dopis nebo kopie17. Zádost o místo a inzerát18. Pozvánka ke konkursnímu řízení19. Výpověď20. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době21. Pracovní posudek22. Dlužní úpis, potvrzenka23. Plná moc jednotlivce a...

Pozvánky na porady

– náležitosti– název fy, která poradu pořádá– účel porady– datum a místo konání, hodinu zahájení– program – tj. jednotl. body jednání, příp. i s jejich časovýmrozvržením– termín ukončení porady– důležité poznámky pro účastníky (má-li...

Adresy – Tituly, hodnosti – Vzorový dopis s úpravou

1. Poptávka + inzerát2. Nabídka (odpověď na č.1)3. Nabídka – indiv. obch. dopis na základě inzerátu + inzerát4. Odpověď na nabídku z př. 35. –6. Odvolávka a přepravní dispozice7. Dodací list (formulář + kopie)8....