Archiv měsíce: Červenec 2009

2. upomínka

2. upomínka Nereagovali jste na naši 1. upomínku ze dne …., a proto Vásznovu žádáme, abyste do 7 dnů zaplatili naši fakturu č. … zedne…. na Kč ….., která byla splatná …….. Dáleupozorňujeme, že...

Úkol č. 13

Jste zaměstnáni u firmy Setuza, a.s. Ústí nad Labem, jež vyrábía prodává rostlinné oleje a tuky, mýdla, prací prostředkya kosmetiku. Má problémy s některými svými obchodními partnery,kteří jsou v prodlení se zaplacením faktur. Dne...

UPOMÍNKA

3. upomínka – pokud odběratel nezaplatí ani po 2. upomínce,zasílá věřitel poslední ukpomínku označenou jako pokus o smír,který je podmínkou pro případné soudní vymáhání dlužné částky.V některých případech, zejména u firem chronicky neplatících,může věřitel...

Úkolč. 12

Napište pokud možno konkrétní příklad z praxe firmy, kterouznáte, a nastylizujte a napište reklamaci a odpověď na ni.Odvolací údaje zvolte dle vlastního uvážení. 2. povinnosti kupujícího: zaplatit dohodnutou cenu ve sjednanaémtermínu. Pokud je s...

Př: Reklamace oken

Reklamace oken S politováním musíme konstatovat, že ani Vaše další dodávkaoken na 3. čtvrtletí 1993 podle potvrzené kupní smlouvyč…nebyla v pořádku. Při kontrole zásilky jsme zjistili, že ze40 oken rozměru 90/160 cm jich 10...

Př: Reklamace oken

Reklamace oken S politováním musíme konstatovat, že ani Vaše další dodávkaoken na 3. čtvrtletí 1993 podle potvrzené kupní smlouvyč…nebyla v pořádku. Při kontrole zásilky jsme zjistili, že ze40 oken rozměru 90/160 cm jich 10...

URGENCE

Věříme, že uděláte vše pro to, aby se naše dosud dobréobchodní vztahy nenarušily, S pozdravem Vážení obchodní přátelé, velice se omlouváme za prodlení s dodávku koksu „ořech 2“podle potvrzené objednávky č. ….. ze 4.5.1994....

Úkol

Nastylizujte a napište formou individuálních obchodních dopisůurgenci a odpověď na ni. Údaje o firmách, zboží a důvodechprodlení zvolte dle vlastního uvážení nebo na základě konkrétníhopříkladu z praxe. REKLAMACEOdběratel musí zásilku zboží zkontrolovat, zda souhlasís...

Povinnosti prodávajícího:

– dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupnísmlouva, zabalit zboží a opatřit ho pro přepravu tak, aby senepoškodilo.Pokud prodávající nedodrží tyto podmínky, má kupující právo nareklamaci.Podle obchodního zákoníku se rozlišuje porušení...

Obsah urgence:

– úvod – zdvořilostní fráze, např. zmínka o dosavadní dobréspolupráci– důvod nespokojenosti – jaké zboží a podle které (číslo)smlouvy, objednávky či odvolávky nebylo včas dodáno, problémy,které kupujícímu z prodlení vznikly,– žádost o urychlené plnění...